Hóa học Lớp 12: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: E t i l e n → d d   K M n O 4   l o ã n g Y &#

Hóa học Lớp 12: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: E t i l e n → d d   K M n O 4   l o ã n g Y → x t   H 2 S O 4 , t ∘ + C H 3 C O O H Z → x t   H 2 S O 4 , t ∘ + C H 3 C O O H T Y, Z, T là các chất hữu cơ, mạch hở. Nhận định nào sau đây sai? A. T là hợp chất hữu cơ đa chức no B. Z là hợp chất hữu cơ tạp chức no C. Y hòa tan được Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thường D. Phần trăm khối lượng oxi trong Z là 43,84%., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ