Hóa học Lớp 12: Cho ph ản ứng oxi hóa – khử giữa A l và HNO 3 tạo sản phẩm kh ử duy nhất là N 2 O . T

Hóa học Lớp 12: Cho ph ản ứng oxi hóa – khử giữa A l và HNO 3 tạo sản phẩm kh ử duy nhất là N 2 O . Tỉ lệ số phân tử HNO 3 tạo muối với số phân từ HNO 3 đóng vai trò oxi hóa là? A. 1:6 B. 8:3 C. 4:1 D. 5:1, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ