Hóa học Lớp 12: Cho một miếng Na tác dụng hoàn toàn với 100ml dung dịch AlCl 3 x (mol/l), sau phản ứng thu được 5,6 lít kh

Hóa học Lớp 12: Cho một miếng Na tác dụng hoàn toàn với 100ml dung dịch AlCl 3 x (mol/l), sau phản ứng thu được 5,6 lít khí ở đktc và một lượng kết tủa. Lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được 5,1g chất rắn. Giá trị của x là : A. 1,1 B. 1,3 C. 1,2 D. 1,5, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ