Hóa học Lớp 12: Cho một luồng khí CO đi qua 9,6 gam Fe 2 O 3 thu được 9,12 gam hỗn hợp rắn gồm các oxit. Cho toàn bộ lượng oxit n

Hóa học Lớp 12: Cho một luồng khí CO đi qua 9,6 gam Fe 2 O 3 thu được 9,12 gam hỗn hợp rắn gồm các oxit. Cho toàn bộ lượng oxit này tác dụng với lượng dư axit HNO 3 thu được khí NO 2 (sản phẩm khử duy nhất). Số mol HNO 3 đã phản ứng là: A. 0,42 B. 0,36 C. 0,38 D. 0,4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.



Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ