Hóa học Lớp 12: Cho một dung dịch X chứa a mol Ca 2+ , b mol Mg 2+ , c mol Na + , d mol H C O 3 – , e mol C l – . Có thể

Hóa học Lớp 12: Cho một dung dịch X chứa a mol Ca 2+ , b mol Mg 2+ , c mol Na + , d mol H C O 3 – , e mol C l – . Có thể dùng Ca(OH) 2 để làm mất hoàn toàn tính cứng của X trong trường hợp : A. d ³ 2(a + b). B. 2a + 2b +c = d +e. C. d ³ a + b. D. a = d., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ