Hóa học Lớp 12: Cho lượng dư chất nào trong các chất sau vào dung dịch AlCl 3 mà sau khi các phản ứng xảy ra

Hóa học Lớp 12: Cho lượng dư chất nào trong các chất sau vào dung dịch AlCl 3 mà sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa Al OH 3 ? A. Na 2 SO 4 B. NaOH C. Ba OH 2 D. Al OH 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ