Hóa học Lớp 12: Cho hỗn hợp X gồm Ca và CaC 2 vào lượng nưóc dư, thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z . Dẫn t

Hóa học Lớp 12: Cho hỗn hợp X gồm Ca và CaC 2 vào lượng nưóc dư, thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z . Dẫn toàn bộ Z qua ống sứ chứa Ni, nung nóng thu được một hiđroccabon duy nhất. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của CaC 2 trong hỗn hợp X là A. 33,33% B. 44,44% C. 66,66% D. 55,55%, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ