Hóa học Lớp 12: Cho hỗn hợp X chứa ba amin đều thuộc dãy đồng đẳng của metylamin tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng dư, cô

Hóa học Lớp 12: Cho hỗn hợp X chứa ba amin đều thuộc dãy đồng đẳng của metylamin tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng, lấy phần muối khan đem đốt cháy hoàn toàn cần dùng 0,1 mol O 2 , thu được 0,28 mol hỗn hợp khí và hơi gồm a mol CO 2 , b mol H 2 O và c mol N 2 . Giá trị của b là? A. 0,20 B. 0,18 C. 0,16 D. 0,14., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ