Hóa học Lớp 12: Cho hai axit cacboxylic X, Y đều đơn chức, mạch hở (trong phân tử X, Y chứa không quá 2 liên kết pi và

Hóa học Lớp 12: Cho hai axit cacboxylic X, Y đều đơn chức, mạch hở (trong phân tử X, Y chứa không quá 2 liên kết pi và 46 < M X < M Y ); Z là trieste được tạo bởi X, Y và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn 13,36 gam hỗn hợp E chứa X, Y và Z cần dùng 0,52 mol O 2 . Mặt khác, cho 0,32 mol E làm mất màu tối đa 0,1 mol Br 2 trong dung dịch. Cho 20,04 gam E tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp F gồm hai muối F 1 và F 2 (khối lượng mol của muối F 1 nhỏ hơn khối lượng mol của muối F 2 . Phần trăm khối lượng của F 1 trong F gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 71 B. 75 C. 73 D. 72, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ