Hóa học Lớp 12: Cho dãy chuyển hóa sau: B e n z e n → F e , t ° + C l 2    1 : 1

Hóa học Lớp 12: Cho dãy chuyển hóa sau: B e n z e n → F e , t ° + C l 2    1 : 1 X → p , t ° + N a O H Y → + C O 2    d u + H 2 O Z . Z là hợp chất nào dưới đây A. C 6 H 5 OH B. C 6 H 5 CO 3 H C. Na 2 CO 3 D. C 6 H 5 ONa., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ