Hóa học Lớp 12: Cho dãy các chất: Na 2 CO 3 , Al(OH) 3 , NaHCO 3 , NaAlO 2 , (NH 4 ) 2 CO 3 , NaHSO 4 . Số chất trong dãy vừa phản

Hóa học Lớp 12: Cho dãy các chất: Na 2 CO 3 , Al(OH) 3 , NaHCO 3 , NaAlO 2 , (NH 4 ) 2 CO 3 , NaHSO 4 . Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch Ca(OH) 2 là A. 4 B. 2 C. 3 D. 5, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ