Hóa học Lớp 12: Cho chuỗi phản ứng: C 2 H 6 O → X → Axit axetic → + C H 2 O H Y

Hóa học Lớp 12: Cho chuỗi phản ứng: C 2 H 6 O → X → Axit axetic → + C H 2 O H Y CTCT của X, Y lần lượt là A. CH 3 CHO, HCOOCH 2 CH 3 B. CH 3 CHO, CH 2 (OH)CH 2 CHO C. CH 3 CHO, CH 3 CH 2 COOH D. CH 3 CHO, CH 3 COOCH 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ