Hóa học Lớp 12: Cho các phát biểu sau:     (a) Chất béo lỏng chứa chủ yếu các gốc axit béo no.     (b) Poli(vinyl clorua) là vật liệu polime có tín

Hóa học Lớp 12: Cho các phát biểu sau:     (a) Chất béo lỏng chứa chủ yếu các gốc axit béo no.     (b) Poli(vinyl clorua) là vật liệu polime có tính dẻo.     (c) Phân tử Gly-Val-Ala có 4 nguyên tử oxi.     (d) Quá trình làm rượu vang từ quả nho chín xảy ra phản ứng lên men rượu của glucozơ.     (e) Các amino axit đều có tính lưỡng tính.  Số lượng phát biểu đúng là      A. 2.           B. 4.            C. 3.               D. 5., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ