Hóa học Lớp 12: Cho các phản ứng sau: Na 2 CO 3 + HCl → NaHCO 3 + NaCl (1) NaHCO

Hóa học Lớp 12: Cho các phản ứng sau: Na 2 CO 3 + HCl → NaHCO 3 + NaCl (1) NaHCO 3 + HCl → NaCl + CO 2 + H 2 O (2) Na 2 CO 3 +2HCl → 2NaCl + CO 2 + H 2 O (3) Nhỏ từ từ dung dịch axit clohiđric vào dung dịch xôđa thì phản ứng xảy ra là A. (1) trước; (2) sau B. (2) trước; (1) sau C. Chỉ (3) xảy ra D. Chỉ xảy ra (1), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ