Hóa học Lớp 12: Cho các phản ứng sau: MnO 2 + HCl (đặc) → t o Khí X + …. (1) Na 2 SO 3 + H 2 SO 4 (đặc)

Hóa học Lớp 12: Cho các phản ứng sau: MnO 2 + HCl (đặc) → t o Khí X + …. (1) Na 2 SO 3 + H 2 SO 4 (đặc) → t o Khí Y + …. (2) NH 4 Cl + NaOH → t o Khí Z + …. (3) NaCl (r) + H 2 SO 4 (đặc) → t o Khí G + …. (4) Cu + HNO 3 (đặc) → t o Khí E + …. (5) FeS + HCl → t o Khí F + …. (6) Những khí tác dụng đục với NaOH (t r ong dung dịch) ở điều kiện thường là: A. X, Y, Z, G. B. X, Y, G. C. X, Y, G, E, F. D. X, Y, Z, G, E ,F., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cho các phản ứng sau: MnO 2 + HCl (đặc) → t o Khí X + …. (1) Na 2 SO 3 + H 2 SO 4 (đặc)”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ