Hóa học Lớp 12: Cho các phát biểu sau về polime: (a) Tơ Lapsan được điều chế từ phản ứng trùng ngưng giữa hai chất là

Hóa học Lớp 12: Cho các phát biểu sau về polime: (a) Tơ Lapsan được điều chế từ phản ứng trùng ngưng giữa hai chất là hexametylenđiamin và axit ađipic. (b) Tơ nitron, tơ visco và tơ nilon-7 đều là tơ tổng hợp. (c) Cao su lưu hóa có cấu trúc mạch polime phân nhánh. (d) Cao su buna-S được điều chế bằng phản ứng của buta-1,3-đien với lưu huỳnh. (e) Thủy tinh hữu cơ Plexiglas được điều chế bằng phản ứng trùng hợp metyl metacrylat. (g) Amilopectin có cấu trúc mạch polime không phân nhánh. Số phát biểu không đúng là A. 5. B. 6. C. 4. D. 3., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ