Hóa học Lớp 12: Cho các phát biểu sau: (1) Phân tử đipeptit có hai li ê n kết peptit. (2) Phân tử

Hóa học Lớp 12: Cho các phát biểu sau: (1) Phân tử đipeptit có hai li ê n kết peptit. (2) Phân tử tripeptit có 3 liên kết peptit. (3) Số liên kết peptit trong phân tử peptit mạch hở có n gốc α – amino axit là n – 1. (4) Có 3 α – amino axit khác nhau, có thể tạo ra 6 peptit khác nhau có đ ầ y đủ các gốc α – amino axit đó. Số phát biểu đúng là: A. 1. B. 2. C. 3. D . 4., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ