Hóa học Lớp 12: Cho các ion sau: Cu 2 + , Fe 3 + , Al 3 + và F e 2 + . Ion có tính

Hóa học Lớp 12: Cho các ion sau: Cu 2 + , Fe 3 + , Al 3 + và F e 2 + . Ion có tính oxi hóa mạnh nhất là A. Al 3 + B. F e 3 + C. Cu 2 + D. F e 2 +, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ