Hóa học Lớp 12: Cho các chất sau: (1) CH 3 CH(NH 2 )COOH; (2) HOOC-CH 2 -CH 2 -COOH; (3) NH 2 [CH 2 ] 5 COOH; (4) CH

Hóa học Lớp 12: Cho các chất sau: (1) CH 3 CH(NH 2 )COOH; (2) HOOC-CH 2 -CH 2 -COOH; (3) NH 2 [CH 2 ] 5 COOH; (4) CH 3 OH và C 6 H 5 OH; (5) HO-CH 2 -CH 2 -OH và p-C 6 H 4 (COOH) 2 ; (6) NH 2 [CH 2 ] 6 NH 2 và HOOC[CH 2 ] 4 COOH. Các trường hợp có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là: A. (1), (3), (5), (6). B. (1), (2), (3), (5), (6). C. (1), (3), (6). D. (1), (3), (4), (5), (6)., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ