Hóa học Lớp 12: Cho các chất HCOOCH 3 ; CH 3 COOH; CH 3 COOCH=CH 2 ; HCOONH 4 ; CH 3 COOC(CH 3 )=CH 2 ; CH 3 COOC 2 H 5 ; HCOOCH 2 -CH=CH 2 . Kh

Hóa học Lớp 12: Cho các chất HCOOCH 3 ; CH 3 COOH; CH 3 COOCH=CH 2 ; HCOONH 4 ; CH 3 COOC(CH 3 )=CH 2 ; CH 3 COOC 2 H 5 ; HCOOCH 2 -CH=CH 2 . Khi cho các chất trên tác dụng với dd NaOH thu được sản phẩm có khả năng tác dụng với dd AgNO 3 /NH 3 . Số chất thoả mãn điều kiện trên là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ