Hóa học Lớp 12: Cho các công thức cấu tạo sau: 1   H O O C C H 2 C H 3 2   H C O O C H 2 C

Hóa học Lớp 12: Cho các công thức cấu tạo sau: 1   H O O C C H 2 C H 3 2   H C O O C H 2 C H 3 3   C H 3 C H 2 O O C H 4   C H 3 C H 2 O C O H 5   C H 3 C O O C H 3 Các công thức cấu tạo đều ứng với etyl fomat là A. (1), (2), (3). B. (2), (3). C. (2), (3), (4). D. (1), (5)., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ