Hóa học Lớp 12: Cho a mol CO 2 vào dung dịch chứa 2a mol NaOH thu được dung dịch X. Hãy cho biết dung dịch X có thể tá

Hóa học Lớp 12: Cho a mol CO 2 vào dung dịch chứa 2a mol NaOH thu được dung dịch X. Hãy cho biết dung dịch X có thể tác dụng với dung dịch nào sau đây? A. AlCl 3 , K 2 CO 3 , H 2 SO 4 và BaCl 2 . B. FeCl 3 , BaCl 2 , NaHSO 4 và HCl. C. Ca(OH) 2 , NaHCO 3 , Na 2 SO 4 và CH 3 COOH. D. Ba(OH) 2 , KClO, Na 2 SO 4 và AlCl 3 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ