Hóa học Lớp 12: Cho 700 ml dung dịch KOH 0,1M vào 100 ml dung dịch A l C l 3 0,2M. Sau phản ứng, khối lượng kết tủa tạo ra là

Hóa học Lớp 12: Cho 700 ml dung dịch KOH 0,1M vào 100 ml dung dịch A l C l 3 0,2M. Sau phản ứng, khối lượng kết tủa tạo ra là A. 0,97g. B. 0,78g. C. 1,56g. D. 0,68g., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ