Hóa học Lớp 12: Cho 4,05 gam glucozơ vào dung dịch AgNO 3 /NH 3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là? A. 10,8

Hóa học Lớp 12: Cho 4,05 gam glucozơ vào dung dịch AgNO 3 /NH 3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là? A. 10,8 B. 4,86 C. 8,64 D. 12,96, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ