Hóa học Lớp 12: Cho 300 ml dung dịch chưa đồng thời Ba OH 2 1M và NaOH 1,5M vào 150 ml dung dịch chứa đồng thời AlCl 3 1

Hóa học Lớp 12: Cho 300 ml dung dịch chưa đồng thời Ba OH 2 1M và NaOH 1,5M vào 150 ml dung dịch chứa đồng thời AlCl 3 1M và Al 2 SO 4 3 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. giá trị của m là A. 52,425 B. 81,600 C. 64,125 D. 75,825, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ