Hóa học Lớp 12: Cho 3,68 gam hỗn hợp Al, Zn phản ứng với dd H 2 SO 4 20% (vừa đủ), thu được 0,1 mol H 2 . Khối lượng dd sau phản ứng l&agr

Hóa học Lớp 12: Cho 3,68 gam hỗn hợp Al, Zn phản ứng với dd H 2 SO 4 20% (vừa đủ), thu được 0,1 mol H 2 . Khối lượng dd sau phản ứng là A. 52,68 gam. B. 42,58 gam. C. 13,28 gam. D. 52,48 gam., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ