Hóa học Lớp 12: Cho 3,36 lít khí C O 2 (đktc) vào 500 ml dung dịch KOH 0,1M và Ba(OH) 2 0,12M kết thúc phản ứ

Hóa học Lớp 12: Cho 3,36 lít khí C O 2 (đktc) vào 500 ml dung dịch KOH 0,1M và Ba(OH) 2 0,12M kết thúc phản ứng thu được m gam kết t ủ a. Giá trị của m là: A. 4,925 gam B. 3,940 gam C. 1,970 gam D. 2,550 gam., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ