Hóa học Lớp 12: Cho 25 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư A g N O 3 (hoặc A g 2 O ) trong d

Hóa học Lớp 12: Cho 25 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư A g N O 3 (hoặc A g 2 O ) trong dung dịch N H 3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là: A . 0,3M. B . 0,4M. C . 0,2M. D . 0,1M., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ