Hóa học Lớp 12: Cho 2 anken tác dụng với H 2 O xúc tác dung dịch H 2 SO 4 thu được 2 ancol ( rượu). 2 anken đó là :

Hóa học Lớp 12: Cho 2 anken tác dụng với H 2 O xúc tác dung dịch H 2 SO 4 thu được 2 ancol ( rượu). 2 anken đó là : A. 2-metylpropen và but-1-en B. eten và but-1-en C. eten và but-1-en D. propen và but-2-en, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ