Hóa học Lớp 12: Cho 2,496 gam p-CH 3 COOC 6 H 4 COOC 2 H 5 vào 200 ml NaOH 0,2M đun nóng thu được dung dịch X. Cô cạn X

Hóa học Lớp 12: Cho 2,496 gam p-CH 3 COOC 6 H 4 COOC 2 H 5 vào 200 ml NaOH 0,2M đun nóng thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được a gam chất rắn khan. Giá trị của a là A. 4,096 B. 3,328 C. 3,168 D. 3,544, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ