Hóa học Lớp 12: Cho 19,5 gam hỗn hợp gồm 3 amino axit, công thức phân tử đều có dạng N H 2 R(COOH ) 2 vào dung dịch chứa 0,05 mol axit axeti

Hóa học Lớp 12: Cho 19,5 gam hỗn hợp gồm 3 amino axit, công thức phân tử đều có dạng N H 2 R(COOH ) 2 vào dung dịch chứa 0,05 mol axit axetic, thu được dung dịch X. Thêm tiếp 300 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 30 gam chất rắn khan Y. Hòa tan Y trong dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 35,9.                                 B. 40,7.                             C. 39,5.                             D. 42,4., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ