Hóa học Lớp 12: Cho 120 ml dung dịch NaOH 1M vào 50 ml dung dịch AlCl3 0,7M, kết thúc phản ứng khối lượng kết tủa thu được là A. 0,78 gam B. 1,56 g

Hóa học Lớp 12: Cho 120 ml dung dịch NaOH 1M vào 50 ml dung dịch AlCl3 0,7M, kết thúc phản ứng khối lượng kết tủa thu được là A. 0,78 gam B. 1,56 gam C. 3,12 gam D. 6,24 gam, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

4 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cho 120 ml dung dịch NaOH 1M vào 50 ml dung dịch AlCl3 0,7M, kết thúc phản ứng khối lượng kết tủa thu được là A. 0,78 gam B. 1,56 g”

 1. nNaOH = 0,12 mol

  nAlCl3AlCl3 = 0,035 mol

  Al3+Al3+        +3 OH−OH- →→ Al(OH)3Al(OH)3

  0,035  -> 0,105  -> 0,035          => nOH−OH- dư = 0,015 mol

  Al(OH)3Al(OH)3  + OH−OH-  →→ AlO2−AlO2-  + 2H2OH2O

  0,015   <- 0,015    => nAl(OH)3Al(OH)3 dư = 0,02 => mktmkt = 78 * 0,02 = 1,56g

  đáp án B. 1,56 gam

  Trả lời
 2. nNaOH = 0,12 mol

  nAlCl3 = 0,035 mol

  Al3+        +3 OH  Al(OH)3

  0,035  -> 0,105  -> 0,035          => nOH dư = 0,015 mol

  Al(OH)3  + OH   AlO2  + 2H2O

  0,015   <- 0,015    => nAl(OH)3 dư = 0,02 => mkt = 78 * 0,02 = 1,56g

  Trả lời
 3. nNaOH = 0,12 mol

  nAlCl3AlCl3 = 0,035 mol

  Al3+Al3+        +3 OH−OH- →→ Al(OH)3Al(OH)3

  0,035  -> 0,105  -> 0,035          => nOH−OH- dư = 0,015 mol

  Al(OH)3Al(OH)3  + OH−OH-  →→ AlO2−AlO2-  + 2H2OH2O

  0,015   <- 0,015    => nAl(OH)3Al(OH)3 dư = 0,02 => mktmkt = 78 * 0,02 = 1,56g

  đáp án B. 1,56 gam

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ