Hóa học Lớp 12: Cho 12 gam hỗn hợp CaCO 3 và KHCO 3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HC l dư, sau phản ứng thu

Hóa học Lớp 12: Cho 12 gam hỗn hợp CaCO 3 và KHCO 3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HC l dư, sau phản ứng thu được V lít CO 2 (đktc). Giá trị của V là A. 2,688. B. 1,795. C. 3,360. D. 2,016., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ