Hóa học Lớp 12: Cho 104,4 gam hỗn hợp X chứa glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ có số mol bằng nhau vào dung dịch AgNO 3 /NH 3 . S

Hóa học Lớp 12: Cho 104,4 gam hỗn hợp X chứa glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ có số mol bằng nhau vào dung dịch AgNO 3 /NH 3 . Sau khi các phản ứng hoàn toàn thấy xuất hiện m gam kết tủa. Giá trị của m là : A. 64,8 B. 43,2 C. 81,0 D. 86,4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.



Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ