Hóa học Lớp 12: Chia hỗn hợp X gồm một rư ợ u đơn chức và axit đơn chức thành 3 phần bằng nhau: – Phần 1: tác dụng hết với n

Hóa học Lớp 12: Chia hỗn hợp X gồm một rư ợ u đơn chức và axit đơn chức thành 3 phần bằng nhau: – Phần 1: tác dụng hết với natri thu được 2,24 lít H 2 (đktc) – Phần 2: bị đốt cháy hoàn toàn thu được 8,96 lít CO 2 (đktc) – Phần 3: bị este hóa hoàn toàn ta thu được 1 este . Đốt cháy hoàn toàn 0,11 g este này thì thu được 0,22 gam CO 2 và 0,09 gam H 2 O. Vậy công thức phân tử của rượu và axit là A. CH 4 O và C 3 H 6 O 2 B. C 2 H 6 O và C 2 H 4 O 2 C. C 3 H 8 O và CH 2 O 2 D. Cả A,B,C đều đúng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ