Hóa học Lớp 12: Chất nào sau đây phản ứng được với Na sinh ra số mol H 2 bằng số mol chất đó tham gia phản ứng? A. Ancol et

Hóa học Lớp 12: Chất nào sau đây phản ứng được với Na sinh ra số mol H 2 bằng số mol chất đó tham gia phản ứng? A. Ancol etylic B. Glucozơ C. Axit oxalic D. Glixerol, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ