Hóa học Lớp 12: Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH trong dung dịch? A. Benzylamoni clorua B. Anilin C. Met

Hóa học Lớp 12: Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH trong dung dịch? A. Benzylamoni clorua B. Anilin C. Metyl fomat D. Axit fomic, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ