Hóa học Lớp 12: Chất nào sau đây không có phản ứng tráng bạc? A. CH 2 =CHCHO B. CH 3 COCH 3 C. C

Hóa học Lớp 12: Chất nào sau đây không có phản ứng tráng bạc? A. CH 2 =CHCHO B. CH 3 COCH 3 C. CH 3 CHO D. C 6 H 12 O 6 (fructozơ), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ