Hóa học Lớp 12: Chất X là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C 4 H 6 O 5 thỏa mãn các phương trình

Hóa học Lớp 12: Chất X là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C 4 H 6 O 5 thỏa mãn các phương trình phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ số mol): (1) X + 2NaOH → Y + Z + H 2 O (2) Z + 2CuO → t ∘ M + 2 Cu + 2 H 2 O (3) M + 4AgNO 3 + 6NH 3 + 2H 2 O → t ∘ Q + 4NH 4 NO 3 + 4Ag (4) Q + 2NaOH → t ∘ Y + 2NH 3 + 2 H 2 O Công thức cấu tạo của chất X là A. HCOO–CH 2 –O–CH 2 –COOH B. HCOO–CH 2 –CH(OH)–COOH . C. HOOC–COO–CH 2 –CH 2 –OH D. HOOC–CH(OH)–COO–CH 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ