Hóa học Lớp 12: Chất hữu cơ X có các tính chất: (1) tác dụng được với dung dịch NaOH sinh ra ancol; (2) Có phản ứng

Hóa học Lớp 12: Chất hữu cơ X có các tính chất: (1) tác dụng được với dung dịch NaOH sinh ra ancol; (2) Có phản ứng tráng gương; (3) có phản ứng cộng H 2 (xt: Ni, t 0 ). Vậy X có thể là chất nào trong các chất sau đây? A. HCOOCH 2 -CH=CH 2 B. HCOOC 2 H 5 C. CH 2 =CH-COOCH 3 D. HCOOCH=CH 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ