Hóa học Lớp 12: Amino axit nào sau đây có hai nhóm amino và một nhóm cacboxyl? A. Lysin.                           B. Valin.

Hóa học Lớp 12: Amino axit nào sau đây có hai nhóm amino và một nhóm cacboxyl? A. Lysin.                           B. Valin.                           C. Axit glutamic.               D. Alanin., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ