Hóa học Lớp 12: Alanin và anilin đều tác dụng được với dung dịch A. Br 2 . B. NaHCO 3 . C. HCl. D. NaOH

Hóa học Lớp 12: Alanin và anilin đều tác dụng được với dung dịch A. Br 2 . B. NaHCO 3 . C. HCl. D. NaOH, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ