Hóa học Lớp 12: Xà phòng hoá hoàn toàn 13,6 gam CH 3 COOC 6 H 5 bằng dung dịch KOH dư thì thu được m gam muố

Hóa học Lớp 12: Xà phòng hoá hoàn toàn 13,6 gam CH 3 COOC 6 H 5 bằng dung dịch KOH dư thì thu được m gam muối. Giá trị của m bằng A. 13,2 B. 9,8 C. 23,0 D. 15,4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ