Hóa học Lớp 12: Xà phòng hóa 2,64 gam CH 3 COOC 2 H 5 bằng dung dịch KOH đun nóng vừa đủ. Cô cạn dung dị

Hóa học Lớp 12: Xà phòng hóa 2,64 gam CH 3 COOC 2 H 5 bằng dung dịch KOH đun nóng vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 2,46 B. 2,88 C. 3,36 D. 2,94, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ