Hóa học Lớp 12: A là hỗn hợp gồm các peptit mạch A l a –   G l y ; A l a – A l a – V a l ; G l y – G l

Hóa học Lớp 12: A là hỗn hợp gồm các peptit mạch A l a –   G l y ; A l a – A l a – V a l ; G l y – G l y – G l y và A l a – A l a – A l a –   A l a – V a l . Chia một lượng A làm 3 phần bằng nhau: + Phần 1 cho tác dụng với dung dịch HCl dư rồi cô cạn được 16,73 gam muối khan. + Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư rồi cô cạn được 14,7 gam muối khan. + Phần 3 đem đốt cháy hoàn toàn cần vừa đủ b mol O 2 . Giá trị b là A. 0,875 B. 0,435 C. 1,050 D. 0,525, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ