Hóa học Lớp 11: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ? A. Tất cả các ankan đều chỉ có

Hóa học Lớp 11: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ? A. Tất cả các ankan đều chỉ có liên kết đơn trong phân tử B. Tất cả các chất có công thức phân tử C n H 2n+2 đều là ankan C. Tất cả các ankan đều có công thức phân tử C n H 2n+2 D. Tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ankan, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ? A. Tất cả các ankan đều chỉ có”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ