Hóa học Lớp 11: Trong 4 chất dưới đây, chất nào phản ứng được với cả 3 chất: Na, NaOH và N a H C O 3 ?

Hóa học Lớp 11: Trong 4 chất dưới đây, chất nào phản ứng được với cả 3 chất: Na, NaOH và N a H C O 3 ?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ