Hóa học Lớp 11: Thủy phân hoàn toàn 13,75 gam PCl 3 thu được dung dịch X gồm hai axit. Trung hòa dung dịch X cần thể t&ia

Hóa học Lớp 11: Thủy phân hoàn toàn 13,75 gam PCl 3 thu được dung dịch X gồm hai axit. Trung hòa dung dịch X cần thể tích dung dịch NaOH 0,1M là: A. 4 lít B. 5 lít C. 3 lít D. 6 lít, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ