Hóa học Lớp 11: Thực hiện phản ứng đề hidrat hóa ancol etylic thu được anken X. Tên gọi của X là: A. propilen B. a

Hóa học Lớp 11: Thực hiện phản ứng đề hidrat hóa ancol etylic thu được anken X. Tên gọi của X là: A. propilen B. axetilen C. isobutilen D. etilen, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ