Hóa học Lớp 11: Thực hiện chuỗi phản ứng sau (đúng với tỉ lệ mol các chất ): (1) X(C 6 H 8 O 4 ) + 2H 2 O → t 0 , x

Hóa học Lớp 11: Thực hiện chuỗi phản ứng sau (đúng với tỉ lệ mol các chất ): (1) X(C 6 H 8 O 4 ) + 2H 2 O → t 0 , x t   Y + 2Z. (2) 2Z → H 2 S O 4 ,   140 0 C T + H2O. Biết rằng tỉ khối hơi của T so với H 2 bằng 23. Phát biểu nào sau đây chính xác nhất? A. Y chỉ có 2 đồng phân cấu tạo. B. X không có đồng phân hình học C. X tác dụng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1: 3. D. Đun nóng Z với H2SO4 đặc ở 1700C thu được anken., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ